OFERTA EDUCATIONALĂ 2018 - 2019

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:
Şcoală postliceală : 

- COPIE CERTIFICAT DE NAŞTERE, (CĂSĂTORIE ÎN CAZUL SCHIMBĂRII

NUMELUI), CARTE DE IDENTITATE

- FOAIA MATRICOLĂ A CLASELOR ABSOLVITE

- ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE A LICEULUI SAU DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL

- ADEVERINŢĂ MEDICALĂ (eliberată de medicul de familie)


Şcoala de maistri

- COPIE CERTIFICAT DE NAŞTERE, (CĂSĂTORIE ÎN CAZUL SCHIMBĂRII NUMELUI), CARTE DE IDENTITATE

- FOAIA MATRICOLĂ A CLASELOR ABSOLVITE

- ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE A LICEULUI SAU DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL

- ADEVERINŢĂ MEDICALĂ (eliberată de medicul de familie)

- ADEVERINŢĂ DE VECHIME ÎN MUNCĂ (ÎN DOMENIU), DE MINIM 3 ANI.


Liceu seral:

 - COPIE CERTIFICAT DE NAŞTERE, (CĂSĂTORIE ÎN CAZUL SCHIMBĂRII NUMELUI), CARTE DE IDENTITATE

- FOAIE MATRICOLĂ

- DIPLOMĂ DE ABSOLVIRE ÎN ORIGINAL
ÎNSCRIERILE AU LOC LA SECRETARIATUL ŞCOLII

LUNI – JOI 

ora 8.00—19.00

Adresă : 

Calea Călăraşilor, nr. 206

Tel. : 0239/673665

Fax : 0239 / 671766

email : [email protected]

http://www.edmondnicolaubr.webs.com

TOATE

CURSURILE

SUNT

GRATUITE